Bài đăng

In màng ép ly dán miệng ly Toàn Quốc

Ống Đựng Ly Nhựa, Ly Giấy

Muỗng nhựa, nĩa nhựa, dao nhựa

Túi đựng 1 ly, 2 ly